Vilkår og betingelser


Jeg lever av fornøyde kunder og er derfor opptatt av at de som bestiller fotografering hos meg skal føle seg ivaretatt og vite hva de har krav på både i forkant og i etterkant av bestilling. Dette løser vi med en kontrakt som omhandler vilkår og betingelser. Kontrakten inngås ved at kunden bestiller fotografering. For å gjøre særskilte avtaler må fotografen kontaktes vedrørende dette før fotograferingen. 


Vilkår og betingelser

  1. ​Alle bilder tatt av Don’t Be Negative Foto, heretter kalt fotografen, er underlagt lov om opphavsrett og beskyttet i henhold til åndsverksloven. Dette betyr at fotografen har alle rettigheter og eierskap til bildene.
  2. Fotografen kan bruke bildene i sin markedsføring, inkludert, men ikke begrenset til: web, portfolio, annonser og konkurranser.
  3. Fotografen kan ikke bruke bildene på en måte som kan svekke kundens integritet eller virke anstøtene.
  4. Det er ikke tillatt å manipulere eller redigere bildene, uten nærmere avtale med fotografen.
  5. Bildene må ikke videreselges, brukes i næringsvirksomhet eller offentliggjøres i utstillinger, presse eller andre medier uten samtykke fra fotografen.
  6. Ved digital publisering og offentlig deling av bildene skal fotografen krediteres ved bruk av bilder med tydelig vannmerke/logo.
  7. Kunden får levert digitale filer på fotografens foretrukne webløsning for fildeling eller USB. Ved levering på USB kommer et tillegg i pris.


Avtalen omfatter pakken og tjenester som man velger å bestille, med det innholdet som er spesifisert under hver pakke, til den prisen som står oppført. Alle priser er inkludert MVA.

Opphold og reiseutgifter er ikke inkludert i prisen, med mindre annet er avtalt. Det er mulig å kjøpe bilder utover det pakken inneholder. Det vil da komme et tillegg i pris per ekstra bilde.

Bildene leveres senest 4 uker etter fotograferingen.

Avbestilling: 

Standar oppdrag: Timene kan avbestilles inntil en uke før uten kostnad for kunden. Etter dette faktureres kunden et gebyr på 250.- for avbestilt oppdrag. 

Brullupsfotografering: Avbestilling kan gjøres kostnadsfritt for kunden inntil 3 måneder før bryllupet. Etter dette vil kunden bli belastet 25% av totalbeløpet inntil 2 måneder før bryllupet og 50% av totalbeløpet inntil 1 måned før bryllupet. Avlyses fotograferingen i uken før bryllupet skal finne sted blir kunden belastet for hele beløpet. Hvis bryllupet skulle bli utsatt og fotografen skal brukes ved en senere anledning kommer fotografen og kunden sammen frem til en god løsning. 

Kunden er innforstått med tjenestenes konkrete innhold, herunder fotografisk stil. Stilen fotografen redigerer bildene i er tidløs. Ved å bestille tjenester hos Don’t Be Negative Foto, aksepterer man innholdet i dette dokumentet/denne kontrakten.